REFRIX 407C

Soğutucu Akışkanlar | REFRIX 407C

Soğutucu akışkan REFRIX® 407C, HFC 32, HFC 125 e HFC 134a karışımından oluşmuş bir karışımdır. Direk “drop-in” olmamasına rağmen verimlilik kapasitesi benzerliğinden ötürü R22’ye alternatif olabilir. Ozon tabakasına zararlı değildir. Zeotropik bir madde olduğundan hatırlatılırki buhar evresinde karışımın oluşumu tesise etki edebilecek şekilde değişir, bu yüzden karışımın dolumu sadece likit evrede yapılmalıdır.

Adlandırma ve klasifikasyon ASHRAE
R 407C - HFC Karışım
Güvenlik sınıfı A1

Yüksek derecede uygulamalar

 • Havalandırma 
  - ev tipi ve ticari
  küçük klimalar ve toplu taşıma araçlarında havaladırma (yolcu treni ve otobüs)
  sanayi
  işleme sanayinde havalandırma
 • Termohidrolik
  ev ve ticari tipı sı pompaları

Yağlar

 • POE
  kompresör üreticileri tarafından kullanılan poliol ester esaslı yağ

Tesis kurucularının talimatlarına uyulması tavsiye edilir.
Geçerlilik ve kullanım uygulanan yasa ve üçüncü şahısların hakları gereğince yapılır.