R 125

Soğutucu Akışkanlar | R 125

R 125 ürünü HFC akışkanıdı, yüksek, orta ve düşük derecede akışkan karışım öğesi olarak kullanılır.

Adlandırma ve klasifikasyon ASHRAE 
R 125 - Penta Flüor Etan
Güvenlik sınıfı A1

Geçerlilik ve kullanım uygulanan yasa ve üçüncü şahısların hakları gereğince yapılır.